Uchwała Nr 14/411/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Uchwały Zarządu podjęte przez Zarząd V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Zmieniony
  • Sesja 14. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 08.04.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 08.04.2015
  • Data wejścia w życie 08.04.2015
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 14/411/15
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie powołania zespołu ds. rokowań nad zawarciem ponadzakładowego układu zbiorowego dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Podstawa prawna wydania art. 241 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne
  • Słowa kluczowe

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian