Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Uchwały Zarządu podjęte przez Zarząd V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Zmieniony
  • Sesja 20. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 20.05.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 20.05.2015
  • Data wejścia w życie 20.05.2015
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 20/612/15
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie ustalenia planu rzeczowo-finansowego zadań z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2015
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) i pkt 11 załącznika nr 1 do uchwały Nr 34/563/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 maja 2011 r. regulaminu naboru i rozpatrywania wniosków dotyczących realizacji zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w województwie kujawsko-pomorskim przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne
  • Słowa kluczowe

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian