Uchwała Nr 26/856/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Uchwały Zarządu podjęte przez Zarząd V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Uchylony
  • Sesja 26. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 01.07.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.07.2015
  • Data wejścia w życie 01.07.2015
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 26/856/15
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) oraz § 8 Statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, nadanego Uchwałą Nr LI/797/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2014 r.
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne
  • Słowa kluczowe

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian