Uchwała Nr 27/944/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Uchwały Zarządu podjęte przez Zarząd V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Uchylony
  • Sesja 27. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 10.07.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 10.07.2015
  • Data wejścia w życie 10.07.2015
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 27/944/15
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie powołania Macieja Puto na stanowisko dyrektora Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 2 pkt 6 oraz 80a ust 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596, z późn. zm.), art. 15 ust. 1 i 2 oraz art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406, z 2014 r. poz. 423) oraz § 7 Statutu Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVII/461/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2012 r.
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne
  • Słowa kluczowe

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian