Udostępnianie materiałów z zasobu wojewódzkiego.

Udostępnianie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (mapy topograficzne i tematyczne w postaci drukowanej i cyfrowej)

Udostępnianie danych zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym podmiotowi publicznemu realizującemu zadania publiczne w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań

Nieodpłatne udostępnienie danych zgromadzonych w wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym

Rejestracja robót geodezyjnych i kartograficznych zgłaszanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego, wydawanie materiałów źródłowych do wykonania tych robót, przyjmowanie wyników prac geodezyjnych i kartograficznych do zasobu wojewódzkiego

Informacje

Rejestr zmian