Unieważnienie konkursu nr 22/2016

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO uchwałą nr 31/1220/16 z dnia 17 sierpnia 2016 roku unieważnił otwarty konkurs ofert nr 22/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2016 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich w województwie kujawsko-pomorskim”

  • Michał Rutkowski – tel. 883 353 688

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian