Uwagi do oferty z dnia 9 lutego 2016 r. złożonej przez Specjalistyczną Pomoc Rodzinom „Nadzieja”.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania
publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert)

Oferta z dnia 9 lutego 2016 r. złożona na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.
Nazwa oferenta: Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja”

Nazwa zadania: Program wzmacniania rodzin
Kwota dofinansowania: 7 620,00 zł
Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Departamentu Spraw Społecznych
i Zdrowia drogą mailową na adres uzl[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl lub telefonicznie pod numerem 602 178 210 do dnia 19 lutego 2016 r.

Oferta do pobrania załącznik

(termin ważności: 12.02.2016- 19.02.2016)

Informacje

Rejestr zmian