Wieloletni program działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

„Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 roku” – stanowiący załącznik do uchwały Nr 45/1376/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2012 roku.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian