Wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z komunalnego ujęcia wód „Krzywe Błota” we Włocławku.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian