Wniosek o istotną zmianę pozwolenia zintegrowanego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2006 r., znak: WSiR.III.HF/6618/20/04, wydanego dla Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Sp. z o. o., ul. Inowrocławska 12, 88-170 Pakość, na prowadzenie instalacji – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Giebnia, gm. Pakość.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian