Wniosek Pana Bartosza Woźniaka, Samszyce 26, 88-220 Osięciny o wydanie decyzji – pozwolenia zintegrowanego dla instalacji chowu drobiu – brojlera kurzego, zlokalizowanej w miejscowości Samszyce, gmina Osięciny, powiat radziejowski.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian