Wydanie decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lipca 2020 r., znak: ŚG-I-P.7222.1.10.2019, zmieniającej decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2006 r., znak: WSiR/DW-I-EB/6618/2/06 ze zm. na eksploatację instalacji do wytwarzania energii i paliw – do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW (Elektrociepłowni), zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej 222 we Włocławku.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian