Wydanie decyzji przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2017 r., znak: ŚG-I-W.7222.2.23.2016.AK, tj. pozwolenia zintegrowanego dla instalacji chowu drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk, zlokalizowanej w miejscowości Samszyce 26, 88-220 Osięciny.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian