Wydanie decyzji przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2016 r., znak: ŚG-I-W.7222.11.2016.AK, tj. pozwolenia zintegrowanego dla instalacji chowu drobiu – brojlerów kurzych o więcej niż 40 000 stanowisk, zlokalizowanej w miejscowości Dąbrowa Wielka 369A, gmina Nowa Wieś Wielka, powiat bydgoski, prowadzonej przez Szymona Frischke.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian