Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem – Latkowo

Wykaz stanowi załącznik do uchwały Nr 43/1833/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 listopada 2020 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian