WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY Załącznik do uchwały Nr 35/1436/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2016 r.

Nieruchomość położona w Świeciu przy ul. Sądowej 18, oznaczona geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 884/10 o pow. 0,0415 ha, KW nr BY1S/00042461/8.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian