Wykaz osób, którym przyznano stypendia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami do realizacji w okresie od lipca do grudnia 2016 r.

L.p. Nazwisko i imię Dziedzina twórczości Okres realizacji programu stypendialnego Wysokość stypendium (zł)
 1. Ciastoń Małgorzata muzyka półroczne 4500
2. Deja Dawid muzyka półroczne 4500
3. Kamedulski Aleksander muzyka półroczne 5000
4. Kośmieja Adam muzyka półroczne 6000
5. Mikołajczak-Lutrzykowska Malwina muzyka półroczne 5000
6. Olszewska Katarzyna muzyka półroczne 5000
7. Sałdecka-Kielak Karolina literatura półroczne 6000
8. Stępak Marian upowszechnianie kultury półroczne 6000
9. Szymanowski Michał muzyka półroczne 7000

 

Informacje

Rejestr zmian