Wykonanie usługi audytu przez audytora zewnętrznego dotyczące realizacji projektu pn.„Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego”.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian