Wyniki konkursu ofert na wybór w 2016 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w zakresie przeprowadzania badań diagnostycznych krwi (w kierunku HBs i na obecność przeciwciał anty-HCV)

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 20/628/16 z dnia
18 maja 2016 r. rozstrzygnął konkurs ofert na wybór w 2016 roku realizatora programu polityki  zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w zakresie przeprowadzania badań diagnostycznych krwi
(w kierunku HBs i na obecność przeciwciał anty-HCV).

  • Wykaz ofert wybranych do realizacji wraz z przyznaną kwotą środków publicznych – tutaj

Więcej informacji na temat ww. Programu realizowanego w 2016 r. na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce „ZDROWIE” – PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian