Wyniki konkursu ofert na wybór w 2017 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych

Wyniki konkursu ofert na wybór w 2017 roku realizatora programu polityki  zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom
w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 20/882/17 z dnia 24 maja 2017 r. rozstrzygnął konkurs ofert na wybór w 2017 roku realizatora programu polityki  zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu
o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych.

  • Wykaz ofert wybranych do realizacji wraz z przyznaną kwotą środków publicznych w załączeniu

Więcej informacji na temat ww. Programu realizowanego w 2017 r. na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce „ZDROWIE” – PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian