Wyniki konkursu ofert nr 12/2019, 13/2019 oraz 14/2019

Uchwała Nr 9/351/19 Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 12/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 pod nazwą: „Zorganizowanie i przeprowadzenie bloku szkoleniowo-doradczego, skierowanego do organizacji pozarządowych”

– wyniki konkursu nr 12/2019

 

Uchwała Nr  9/352/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 13/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 pod nazwą: „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”

– wyniki konkursu nr 13/2019

 

Uchwała Nr   9/353/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 14/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 pod nazwą: „Badanie kondycji trzeciego sektora i sytuacji wolontariatu w województwie kujawsko-pomorskim”

– wyniki konkursu nr 14/2019

 

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian