Wyniki konkursu ofert nr 17/2019 pod nazwą „Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do lecznictwa specjalistycznego, terapii i rehabilitacji”.

Wyniki konkursu ofert nr 17/2019

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 9/354/19 z dnia 6 marca 2019 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 17/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do lecznictwa specjalistycznego, terapii i rehabilitacji”.

 

Do uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.

  • Wyniki konkursu ofert nr 17/2019 – do pobrania

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian