Wyniki otwartego konkursu nr 18/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom pod nazwą „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”

Wyniki otwartego konkursu nr 18/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom pod nazwą „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian