Wyniki otwartego konkursu ofert nr 1/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2019 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 11/415/19  z dnia 20 marca 2019 r. rozstrzygnął  otwarty konkurs ofert nr 1/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2019 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian