Wyniki otwartego konkursu ofert nr 1/2020

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 1/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań zleconych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2020-2024 w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  przez  podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej pn. „Prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2020-2024” zatwierdzonych Uchwałą Nr 50/2369/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian