Wyniki otwartego konkursu ofert nr 1/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2021 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 10/369/21 z dnia 17 marca 2021 r. rozstrzygnął  otwarty konkurs ofert nr 1/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2021 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian