Wyniki otwartego konkursu ofert nr 12/2018

Uchwałą Nr 8/266/18 z dnia 28 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego  rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 12/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą: „Zorganizowanie i przeprowadzenie bloku szkoleniowo-doradczego, skierowanego do organizacji pozarządowych”

 

W załączniku

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 12/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 roku dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą „ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE BLOKU SZKOLENIOWO-DORADCZEGO, SKIEROWANEGO DO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian