Wyniki otwartego konkursu ofert nr 14/2016

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 11/349/16 z dnia 16 marca 2016 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 14/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie pod nazwą: „Forum Organizacji Pozarządowych  Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

Do uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.

  • Wyniki konkursu ofert nr 14/2016 (w załączeniu)

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian