Wyniki otwartego konkursu ofert nr 15/2016

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 14/440/16 z dnia 6 kwietnia 2016 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”.

Do uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.

Wyniki konkursu ofert nr 15/2016 (w załączniku)

Wyniki konkursu po zmianach przyjęte – Uchwałą Nr 24/874/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2016 r. (w załączniku)

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian