Wyniki otwartego konkursu ofert nr 17/2021

Uchwałą  Nr 8/296/21 z dnia 3 marca 2021 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego  rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 17/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2021 r. w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich”.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian