Wyniki otwartego konkursu ofert nr 18/2018

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 18/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą: „PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY
W RODZINIE”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian