Wyniki otwartego konkursu ofert nr 18/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”

Wyniki otwartego konkursu ofert, zgodnie z Uchwałą NR 9/329/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lutego 2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 18/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian