Wyniki otwartego konkursu ofert nr 18/2020

Informuję, że uchwałą nr 7/272/20 z dnia 26 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozstrzygnął konkurs ofert nr 18/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 r. w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich”. Wraz z niniejszą informacją przesyłam wyniki otwartego konkursu ofert nr 18/2020.

W przypadku gdy Państwa oferta, otrzymała dofinansowanie w kwocie, która jest niższa od wnioskowanej, konieczne jest złożenie aktualizacji oferty.

Wspomnianą wyżej aktualizację należy przygotować w Generatorze ofert, w którym został udzielony dostęp do edycji wniosku. Po przygotowaniu aktualizacji, w celu uzgodnienia jej zakresu, proszę o kontakt z opiekunem konkursu, Panem Arkadiuszem Joppkiem, pod nr telefonu 56 652 18 15 lub na adres e-mail: a[dot]joppek[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl. Dopiero po uzyskaniu akceptacji (w generatorze ofert), poprawioną ofertę należy złożyć w formie elektronicznej, wydrukować, sprawdzić poprawność wydruku, podpisać i przesłać do Departamentu Spraw Społecznych, na adres: 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian