Wyniki otwartego konkursu ofert nr 19/2018

 

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 19/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „WSPIERANIE RODZIN W PEŁNIENIU FUNKCJI RODZICIELSKICH”

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian