Wyniki otwartego konkursu ofert nr 24/2016

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO uchwałą nr 31/1225/16 z dnia 17 sierpnia 2016 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 24/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki w województwie kujawsko-pomorskim”

Zgodnie  z zapisem zawartym w regulaminie otwartego konkursu ofert  nr 24/2016  –  do uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.                 
Formularze oraz informacje praktyczne znajdują się na stronie organizacji pozarządowych: http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl    –   otwarte konkursy  ofert.

  • Informacji dotyczących korekt i umów dotacyjnych oraz kwestii merytorycznych udziela: Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego
    • Michał Rutkowski – tel. 883 353 688

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian