Wyniki otwartego konkursu ofert nr 5/2018

Uchwałą Nr 8/273/18 z dnia 28 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego  rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 5/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych
z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień

Do pobrania:

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 5/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian