Wyniki otwartego konkursu ofert nr 9/2018

Uchwałą nr 8/289/18 z dnia 28 lutego 2018 roku Zarząd Województwa Kujawsko Pomorskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 9/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku w zakresie pomocy społecznej, pod nazwą: „WSPARCIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI NAD OSOBAMI PRZEWLEKLE CHORYMI”

 

W załączniku:

wyniki otwartego konkursu ofert nr 9/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku w zakresie pomocy społecznej, pod nazwą: „WSPARCIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI NAD OSOBAMI PRZEWLEKLE CHORYMI”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian