Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-07-01 14:04:34 uchwała Nr 23/1013/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania na usługę społeczną z podziałem na 7 części Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
2 2020-07-01 13:53:06 uchwała Nr 23/1012/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.01.03.01-IZ.00-04-302/19 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
3 2020-07-01 13:43:11 uchwała Nr 23/1011/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Planu działań na 2020 rok dla RPO WK-P na lata 2014-2020 za I kw. 2020 r. Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
4 2020-07-01 13:21:06 uchwała Nr 23/1010/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Wykonawczej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
5 2020-07-01 13:11:22 uchwała Nr 23/1009/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (KOP ZIT) w ramach konkursu Nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-327/19 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
6 2020-07-01 13:04:41 uchwała Nr 23/1008/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-284/19 runda II Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
7 2020-07-01 12:58:46 uchwała Nr 23/1007/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy z pozytywnie zweryfikowanymi wnioskami o udzielenie wsparcia w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach naboru nr 12/2019 ogłoszonego przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” (nabór IZ RPO WK-P Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-344/19) Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
8 2020-07-01 12:52:18 uchwała Nr 23/1006/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (KOP ZIT) w ramach konkursu Nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04-330/19 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
9 2020-07-01 12:41:44 uchwała Nr 23/1005/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
10 2020-07-01 12:34:51 uchwała Nr 23/1004/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy z pozytywnie zweryfikowanym wnioskiem o udzielenie wsparcia w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, nabór Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-368/19 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
11 2020-07-01 12:21:04 uchwała Nr 23/1003/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
12 2020-07-01 12:14:01 uchwała Nr 23/1002/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, Działania 5.3 Infrastruktura kolejowa, Schemat: Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej i technicznej dla projektów kolejowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.05.03.00-IZ.00-04-388/20) Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
13 2020-07-01 12:02:45 uchwała Nr 23/1001/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
14 2020-07-01 11:58:26 interpelacja radnego Jarosława Katulskiego w sprawie pilnego remontu drogi wojewódzkiej nr 237 na odcinku Łyskowo – Gostycyn – KS-S.0003.19.2020 interpelacje i zapytania radnych VI kadencji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
15 2020-07-01 11:50:05 interpelacja radnego Stanisława Pawlaka w sprawie uchwały dotyczącej wprowadzenia na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji – KS-S.0003.18.2020 interpelacje i zapytania radnych VI kadencji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
16 2020-07-01 11:46:02 interpelacja radnego Stanisława Pawlaka w sprawie niewykonywania obowiązkowego koszenia poboczy i rowów w pasach drogowych dróg wojewódzkich – KS-S.0003.17.2020 interpelacje i zapytania radnych VI kadencji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
17 2020-07-01 11:37:35 zapytanie radnej Agnieszki Kłopotek w sprawie dofinansowania prac związanych ze zbiornikami małej retencji ze środków unijnych – KS-S.0003.16.2020 interpelacje i zapytania radnych VI kadencji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
18 2020-07-01 11:23:17 uchwała Nr 23/1000/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
19 2020-07-01 11:10:43 uchwała Nr 23/999/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. Stworzenie Wirtualnej Galerii Wystawienniczej dla twórców sztuk wizualnych Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
20 2020-07-01 11:04:56 uchwała Nr 23/998/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Nagranie materiału muzycznego i premiera teatralna rock opery „Ona” Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły