Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-01-20 11:25:49 Uchwała Nr 1/D/2020 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
2 2020-01-20 11:22:04 Uchwała Nr 1/Kd/2020 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
3 2020-01-20 11:16:21 Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I-IV kwartał 2019 r. Szczegóły
4 2020-01-20 07:19:11 Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2007 r., znak: WSRiRW/DW-I-EB/6618/6/07 ze zm. dla DRUMET Liny i Druty Sp. z o.o., ul. Polna 26/74, 87-800 Włocławek na eksploatację instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanien procesowych przekracza 30 m3 oraz instalacji do obróbki stali lub stopów żelaza, do nakładania powłok metalicznych z wsadem przekraczającym 2 tony wyrobów stalowych na godzinę. Szczegóły
5 2020-01-20 07:17:21 Karta informacyjna 42/2020 Szczegóły
6 2020-01-17 12:56:44 Informacja o zamiarze zawarcia umowy WZP.272.4.2020 Szczegóły
7 2020-01-17 10:38:56 ZARZĄDZENIE NR 3/2020 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 stycznia 2020 r. zmieniające regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
8 2020-01-17 10:19:22 ZARZĄDZENIE NR 2/2020 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
9 2020-01-16 14:23:01 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty z dnia 13.01.2020 r. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) Oferta z dnia 13.01.2020 r. złożona w trybie uproszczonym (z… Szczegóły
10 2020-01-16 14:00:47 Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne sp. z o.o. Adres: Plac Teatralny 2 87-100 Toruń NIP: 956-23-43-419 KRS: 0000771343 Realizacja obowiązku  z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących… Szczegóły
11 2020-01-16 12:50:43 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem – ul. Okrzei 74 A Włocławek Wykaz stanowi załącznik do uchwały Nr 2/12/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. Szczegóły
12 2020-01-16 12:17:52 Karta informacyjna 23/2020 Szczegóły
13 2020-01-16 12:14:17 Karta informacyjna 37/2020 Szczegóły
14 2020-01-16 12:10:47 Karta informacyjna 36/2020 Szczegóły
15 2020-01-16 12:05:49 Karta informacyjna 27/2020 Szczegóły
16 2020-01-16 12:01:33 Karta informacyjna 25/2020 Szczegóły
17 2020-01-16 11:58:44 Karta informacyjna 40/2020 Szczegóły
18 2020-01-16 11:55:30 Karta informacyjna 41/2020 Szczegóły
19 2020-01-16 11:49:37 Karta informacyjna 39/2020 Szczegóły
20 2020-01-16 11:45:38 Karta informacyjna 1034/2019 Szczegóły