Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-06-26 09:41:58 uchwała Nr 23/1013/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-105/17 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
2 2019-06-26 09:25:51 uchwała Nr 23/1012/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektów dotyczących udzielania wsparcia na koszty bieżące i animację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
3 2019-06-26 09:17:04 uchwała Nr 23/1011/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
4 2019-06-26 09:10:26 uchwała Nr 23/1010/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Inowrocławia i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
5 2019-06-26 09:02:56 uchwała Nr 23/1009/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Grudziądza i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
6 2019-06-26 08:57:06 uchwała Nr 23/1008/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Brodnickiego Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
7 2019-06-26 08:15:32 uchwała Nr 23/1007/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
8 2019-06-26 07:57:19 ZARZĄDZENIE NR 47/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Wydziału Kontroli Szczegóły
9 2019-06-26 07:16:04 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę Voucherów podróżnych na zorganizowany wypoczynek dla laureatów konkursu dla dziennikarzy i blogerów „Lubię tu być… na zielonym!” w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”. Szczegóły
10 2019-06-25 15:37:13 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 25/CP/2019 w dniu 19 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegające na budowie gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr: 70/3, 70/1, 100/1, 99/1, 153/1, 67/3, 98/2, 97/1, 127/1, 117/1, 97/2 w miejscowości Osówiec, gmina Sicienko. Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
11 2019-06-25 15:32:40 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 24/CP/2019 w dniu 19 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV na dz. nr: 409/2, 410, 411/1, 438 i 439, obręb 68 przy ul. Łódzkiej w Toruniu. Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
12 2019-06-25 11:45:54 Uchwała Nr VIII/127/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2019 Uchwała Nr VIII/127/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2019 - link Szczegóły
13 2019-06-25 11:42:44 Uchwała Nr VIII/126/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038 Uchwała Nr VIII/126/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038 - link Szczegóły
14 2019-06-25 11:39:38 Uchwała Nr VIII/129/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Szczegóły
15 2019-06-25 11:34:59 Uchwała Nr VIII/128/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za pierwsze półrocze roku budżetowego Szczegóły
16 2019-06-25 11:29:43 Uchwała Nr VIII/127/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2019 Szczegóły
17 2019-06-25 11:24:25 Uchwała Nr VIII/126/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038 Szczegóły
18 2019-06-25 10:26:18 Oferta z dnia 18 czerwca 2019 r. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty z dnia 18 czerwca 2019 roku złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku… Szczegóły
19 2019-06-25 10:13:58 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa W związku z  § 11 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”… Szczegóły
20 2019-06-25 09:21:33 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW OBSŁUGI MULTIMEDIALNEJ W BIURZE ORGANIZACJI WYDARZEŃ PROMOCYJNYCH W DEPARTAMENCIE PROMOCJI - 41/2019 Szczegóły
« 1 2 3 4 933 934 935 »