Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-08-23 10:26:06 Karta informacyjna 577/2019 Szczegóły
2 2019-08-23 10:22:55 Karta informacyjna 576/2019 Szczegóły
3 2019-08-23 10:19:41 Karta informacyjna 568/2019 Szczegóły
4 2019-08-23 10:16:06 Karta informacyjna 558/2019 Szczegóły
5 2019-08-23 10:12:47 Karta informacyjna 574/2019 Szczegóły
6 2019-08-23 10:07:49 Karta informacyjna 578/2019 Szczegóły
7 2019-08-23 09:54:42 Decyzja nakładająca na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, zarządcę autostrady A-1 Toruń – Stryków, na odcinku: węzeł Czerniewice – granica województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego, obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko hałasu komunikacyjnego odcinka autostrady A-1 przebiegającego przez miejscowości Nowy Ciechocinek i Otłoczyn na terenach podlegających ochronie akustycznej w miejscach stwierdzonych przekroczeń, tj.: w otoczeniu punktu pomiarowego: P1 (18°43’11,9”E; 52°54’42,1”N), zlokalizowanego w miejscowości Nowy Ciechocinek 15 (działka ewidencyjna nr 80/8 obr. 0012, gm. Aleksandrów Kujawski), poprzez zmniejszenie poziomu hałasu co najmniej do poziomu dopuszczalnego. Szczegóły
8 2019-08-23 09:53:18 Postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia w drodze decyzji na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, zarządcę autostrady A-1 Toruń – Stryków, na odcinku: węzeł Czerniewice – granica województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego, obowiązku ograniczenia oddziaływania hałasu komunikacyjnego odcinka autostrady A1 przebiegającego przez Nowy Ciechocinek i Otłoczyn, w miejscach stwierdzonych przekroczeń i przywrócenia środowiska do stanu, w którym dopuszczalne poziomy hałasu komunikacyjnego na ww. terenach objętych ochroną akustyczną nie będą przekroczone. Szczegóły
9 2019-08-23 09:36:32 Karta informacyjna 575/2019 Szczegóły
10 2019-08-23 09:33:14 Karta informacyjna 539/2019 Szczegóły
11 2019-08-23 09:30:19 Karta informacyjna 540/2019 Szczegóły
12 2019-08-23 09:27:20 Karta informacyjna 538/2019 Szczegóły
13 2019-08-23 09:23:19 Karta informacyjna 522/2019 Szczegóły
14 2019-08-23 07:24:19 Decyzja nr 2/2019 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 sierpnia 2019 roku o powołaniu na V kadencję Wojewódzką Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych Decyzją nr 2/2019 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 sierpnia 2019 roku powołano na V kadencję Wojewódzką Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych w następującym składzie: 1) Pani Aleksandra Poeplau… Szczegóły
15 2019-08-22 15:03:57 Zapytanie ofertowe na usługę transportu autokarowego dla dzieci i młodzieży szkolnej (wraz z opiekunami) dot. zadania pn. „Zielone szkoły”, w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”. Szczegóły
16 2019-08-22 14:05:15 Drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego w Świeciu   Zarząd Województwa uchwałą Nr 32/1448/19 z dnia 21 sierpnia 2019 r. ogłasza „Drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego w Świeciu”. Pierwszy przetarg ogłoszony przez Zarząd Województwa uchwałą… Szczegóły
17 2019-08-22 09:59:37 22.08.2019 r. - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które odbędzie się 22 sierpnia 2019 roku o godz. 13.00 w sali patio A (parter) Urzędu Marszałkowskiego. Porządek obrad Sprawy proceduralne:… Szczegóły
18 2019-08-22 09:08:15 02.09.2019 r. - Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Posiedzenie Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędzie się 2 września br., o godz. 11.00 w sali 233 Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, ul. Plac Teatralny 2. Porządek… Szczegóły
19 2019-08-22 09:05:34 02.09.2019 r. - Komisja Edukacji i Nauki Posiedzenie Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędzie się 2 września br. o godzinie 11.00 w sali 214 Urzędu Marszałkowskiego.  Planowany porządek obrad: Sprawy proceduralne: stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku… Szczegóły
20 2019-08-21 15:36:16 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 27/TZ/2019 w dniu 20 sierpnia 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś/c z rur PE Dn 160-63 mm na dz. nr: 45, 182/13 i 555/3, obręb 0001 Janowiec Wielkopolski. Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
« 1 2 3 4 969 970 971 »