WZP.272.1.2021 Świadczenie usług informacyjnych, doradczych i szkoleniowych podczas wypracowywania i wdrażania rozwiązań z zakresu rozwoju przedsiębiorczości w wybranych 21 gminach województwa kujawsko-pomorskiego

UWAGA!

Dokumentacja postępowania wraz z załącznikami została udostępniona za pośrednictwem Platformy zakupowej na stronie:

https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający UM Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Tryb zamówienia publicznego tryb podstawowy bez negocjacji
  • Finansowanie Z dotacji celowej
  • Data ogłoszenia 03.02.2021
  • Data składania ofert 16.02.2021
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 16.02.2021
  • Godzina otwarcia ofert 10:30
  • Miejsce złożenia oferty https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie
  • Numer UZP/TED 2021/BZP 00005106/01 z dnia 2021-02-03
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Informacje

Rejestr zmian