WZP.272.29.2021 Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. Moduł 1 „Pomiar wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu” oraz Moduł 2 „Ocena wpływu interwencji ze środków EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie”

UWAGA!

Dokumentacja postępowania wraz z załącznikami została udostępniona za pośrednictwem Platformy zakupowej na stronie:

https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający UM Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Tryb zamówienia publicznego tryb podstawowy bez negocjacji
  • Finansowanie Z dotacji celowej
  • Data ogłoszenia 01.07.2021
  • Data składania ofert 22.07.2021
  • Godzina składania ofert 11:00
  • Data otwarcia ofert 22.07.2021
  • Godzina otwarcia ofert 11:10
  • Miejsce złożenia oferty https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie
  • Numer UZP/TED 2021/BZP 00100485/01
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Informacje

Rejestr zmian