WZP.272.48.2020 Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów na potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

UWAGA!

Dokumentacja postępowania wraz z załącznikami została udostępniona za pośrednictwem Platformy zakupowej na stronie:

https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Dostawy
  • Zamawiający UM Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Z dotacji celowej
  • Data ogłoszenia 26.10.2020
  • Data składania ofert 05.11.2020
  • Godzina składania ofert 11:00
  • Data otwarcia ofert 05.11.2020
  • Godzina otwarcia ofert 11:10
  • Miejsce złożenia oferty https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie
  • Numer UZP/TED 602040-N-2020
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Informacje

Rejestr zmian