WZP.272.49.2020 Zakup materiałów biurowych na 2021 rok

UWAGA!

Dokumentacja postępowania wraz z załącznikami została udostępniona za pośrednictwem Platformy zakupowej na stronie:

https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Dostawy
  • Zamawiający UM Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Z dotacji celowej
  • Data ogłoszenia 12.11.2020
  • Data składania ofert 20.11.2020
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 20.11.2020
  • Godzina otwarcia ofert 10:10
  • Miejsce złożenia oferty https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie
  • Numer UZP/TED 609544-N-2020
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Informacje

Rejestr zmian