WZP.272.5.2021 Zorganizowanie kampanii billboardowej dedykowanej promocji terenów inwestycyjnych należących do Gminy Miasta Toruń, Partnera projektu „Invest in Bit CITY2. Promocja potencjału gospodarczego oraz atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego”, realizowanej w 10 miastach: Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Gdyni, Sopocie, Katowicach, Łodzi, Szczecinie oraz Toruniu

UWAGA!

Dokumentacja postępowania wraz z załącznikami została udostępniona za pośrednictwem Platformy zakupowej na stronie:

https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający UM Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Tryb zamówienia publicznego tryb podstawowy bez negocjacji
  • Finansowanie Z dotacji celowej
  • Data ogłoszenia 26.03.2021
  • Data składania ofert 16.04.2021
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 16.04.2021
  • Godzina otwarcia ofert 10:10
  • Miejsce złożenia oferty https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie
  • Numer UZP/TED 2021/BZP 00023493/01
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Informacje

Rejestr zmian