WZP.272.50.2020 Budowa parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą i oznakowaniem pionowym i poziomym na działkach nr 109/3 i 111 obręb 48, przy ul. Łokietka w Toruniu, na potrzeby przyszłego „Młyna Kultury”

UWAGA!

Dokumentacja postępowania wraz z załącznikami została udostępniona za pośrednictwem Platformy zakupowej na stronie:

https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie

  • Status zamówienia Rozstrzygnięty
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający UM Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 23.12.2020
  • Data składania ofert 04.02.2021
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 04.02.2021
  • Godzina otwarcia ofert 10:10
  • Miejsce złożenia oferty https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie
  • Numer UZP/TED 766372-N-2020
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Informacje

Rejestr zmian