WZP.272.51.2020 Przygotowanie i realizacja internetowej kampanii informacyjno-promocyjnej dedykowanej terenom inwestycyjnym wybranych gmin województwa kujawsko-pomorskiego

UWAGA!

Dokumentacja postępowania wraz z załącznikami została udostępniona za pośrednictwem Platformy zakupowej na stronie:

https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający UM Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Z dotacji celowej
  • Data ogłoszenia 22.12.2020
  • Data składania ofert 21.01.2021
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 21.01.2021
  • Godzina otwarcia ofert 10:10
  • Miejsce złożenia oferty https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie
  • Numer UZP/TED 768826-N-2020
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Informacje

Rejestr zmian