Zaproszenie do składania ofert

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do składania ofert na dostarczenie fartuchów barierowych, których zakup zostanie sfinansowany
w ramach projektu pn. „Ograniczenie negatywnych skutków COVID – 19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych” współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu  Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zapytania jest dostawa fartuchów barierowych w liczbie 52 500 sztuk (opis w załączniku).

Termin składania ofert upływa dnia 15.03.2021 r., o godzinie 9.00.
Oferty proszę przekazywać drogą elektroniczną na e- mail: zakupy-efs[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian