Zaproszenie do składania ofert

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do składania ofert na dostarczenie fartuchów wielorazowego użytku, których zakup zostanie sfinansowany w ramach projektu pn. „Ograniczenie negatywnych skutków COVID – 19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych” współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Przedmiotem zapytania jest dostawa fartuchów barierowych w liczbie 52 500 sztuk (opis w załączniku).
Termin składania ofert upływa dnia 04.05.2021 r.
Oferty proszę przekazywać drogą elektroniczną na e- mail:
zakupy-efs[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian