Zaproszenie do składania ofert – dostawa rękawiczek

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do składania ofert na dostarczenie rękawiczek, których zakup zostanie sfinansowany w ramach projektu pn. „Ograniczenie negatywnych skutków COVID – 19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych” współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Przedmiotem zapytania jest dostawa: rękawiczek w liczbie 1 000 000 sztuk (opis w załączniku).

Termin składania ofert upływa dnia 10.10.2020 r. o godzinie 10:00. Oferty proszę przekazywać drogą elektroniczną na e- mail: zakupy-efs[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian