Zaproszenie do złożenia oferty

Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu informuje, że w najbliższym czasie będzie poszukiwało oferty na – promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej RPO WKP) podczas konkursu naukowego w 2016 roku (dalej wydarzenie).

Dokonano korekty ogłoszenia
Było:
„możliwość przygotowania przez wykonawcę własnego panelu w trakcie wydarzenia, którego tematyka będzie związana z RPO WKP;”
jest:
„możliwość przygotowania przez zleceniodawcę własnego panelu w trakcie wydarzenia, którego tematyka będzie związana z RPO WKP;”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian