Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego projektu

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego projektu „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem” finansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Strategicznego Gospostrateg.

Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w załączniku.

Ofertę należy złożyć do dnia 9 czerwca 2021 r. do godziny 12.00. za pomocą poczty elektronicznej na adres: regiogmina[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian